دوشنبه, آذر 10, 1399

راسته ی خرگوش ها

در گذشته خرگوش ها را یکی از زیر راسته های جوندگان محسوب می داشتند، ولی تحقیقات مرفولوژی و راسته ی خرگوش هاخون شناسی روشن کرد که این جانوران به سم داران نزدیکی بیشتری دارند تا جوندگان. یکی از وجوه تمایز خرگوش ها از جوندگان، داشتن دو جفت دندان پیشین در فک بالا است (دو دندان بزرگ تر در جلو و جفت کوچک تر در پشت آنها قرار گرفته اند). در صورتی که در جوندگان فقط یک جفت دندان پیشین وجود دارد. دندان های پیشین همانند جوندگان در تمام طول عمر حیوان در حال رشد است. خرگوش ها برخلاف جوندگان برای گرفتن غذا از دست ها استفاده نمی کنند. اعضاء این راسته گیاه خوارند، مانند نشخوارکنندگان به سرعت معده خود را از غذا پر می کنند، پس از رفتن به جای امن، غذای خورده شده را به صورت گلوله های نرمی از مخرج بیرون می دهند و پس از جویدن کامل، آنها را دوباره فرو می دهند.
از راسته خرگوش ها تاکنون دو خانواده و سه گونه در ایران شناسایی شده است.