شنبه, آبان 03, 1399

 


نام علمی (لاتین): Paraechinus hypomelas                
نام انگلیسی:  Brandt’s Hedgehog  
                                                                                                       
مشخصات: چثه این جانور اندکی کوچک تر از خارپشت اروپایی است. گوش ها مثلثی شکل و از خارهای پشت سر بلند ترند. وجه تمایزش با خارپشت گوش بلند وجود یک قسمت لخت در بین خارهای بالای پیشانی است که آن را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند. خارهای این گونه بلندتر از سایر خارپشت ها است به طوری که طول آن ها گاه به 38 میلی متر می رسد. خارها نوارهای سیاه و زردی دارند که چون نوار انتهایی سیاه است رنگ کلی بدن سیاه به نظر می آید. در بعضی از این خارپشت ها رنگ خارها مانند خارپشت گوش بلند گندمی و گاهی نیز کاملاً سفید است. رنگ موهای صورت و زیر بدن به رنگ پشت است.
اندازه ها : طول سر و تنه 140 تا 270 میلی متر، دم 10 تا 40 میلی متر، وزن 400 تا 700 گرم.
زیستگاه: بوته زارها و باغ ها.
پراکندگی: در ایران اکثر مناطق استپی بیابانی و بلوچی.
پراکنش جهانی: جنوب آسیا.
عادات: اکثر خصوصیات آن شبیه خارپشت گوش بلند است.